תקנון תנאי רישום, ביטול והחזרים כספיים לליגה
לעונת 2022/23

 • תנאי לרישום הקטין במועדון בית ספר/ליגה הינו הסכמה ואישור / חתימה על תקנון זה  של רושם הקטין.

 • חובה להודיע על ביטול הפעילות ע"י שליחת מייל למועדון  m-pt@zahav.net.il

 • ניתן לקבל הסבר טלפוני בקשור לאמור בתקנון זה, לפני ביצוע הרישום .

הרשמה

מחירון

מחלקת הנוער עונת 2022/23

קבוצות הליגה

5,000 ₪
תשלום ביטול והחזרים כספיים:
 • 5,000 ₪ תשלום לתקופת הפעילות ספטמבר 2022 ועד מאי 2023 וכולל דמי רישום. (מבצעים ושינוי בתעריפים יעודכנו מעת לעת) 
 • 1,600 ₪ דמי רישום (תשלום חד פעמי שאינו מוחזר בעת הפסקת פעילות הכולל ביגוד, שימוש במתקנים ועזרים)
 • ניתן לשלם עבור דמי הרישום והפעילות 5,000 ₪ עד 10 תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי.
 • תנאי ביטול והחזרים כספיים:
 • על ההורה / הרושם להודיע למייל המועדון m-pt@zahav.net.il על רצונו להוציא את הילד מפעילות במועדון. חישוב ההחזר מיום ההודעה:

  מספטמבר 2022 ועד סוף דצמבר 2022  - מסך התשלום ששולם בפועל יקוזז  1600 ₪  (דמי רישום) + 300 על חודש או חלק מחודש בו הילד היה פעיל במועדון.

  היתרה לאחר הקיזוזים תוחזר לרושם.

 • מינואר 2023 ועד סוף מאי 2023 – מיום ההודעה סך של 200 ₪ יוחזר על כל חודש קדימה  עד סוף מאי 2023.
 • דמי רישום הינו תשלום חד פעמי הכולל ביגוד ,שימוש במתקנים ועזרים וישולם בתשלום אחד ואו בפריסה בתשלומים.

 • ימי אימונים שהמועדון יבטל עקב כוח עליון / גשם/ שרב / קורונה ודומה לו, האימונים יוחזרו שיתאפשר ולא יהיה פיצוי / החזר כספי.

  אין המועדון מחויב להחזיר אימונים  ולא יהיה פיצוי / החזר כספי.

 • הצהרת בריאות/ קורונה:

 • הצהרה והתחייבות שלא לשלוח את הילד לאימונים במועדון במקרה של בידוד ואו באם אינו חש בטוב מכל סיבה. במקרה של רגישויות וכל הקשור לבריאות השחקן, באחריות ההורה להשגיח וגם לדווח למנהלת המחלקה.                    

 •  
להרשמה

כללי

 • המועדון רשאי ככל שיבחר לצלם ולפרסם תמונות הקטין  / שחקן בכל אמצעי המדיה השונים לקידום המועדון והישגיו  הספורטיבים.
 • הפעיל/ השחקן חייב להגיע עם מגן עצם ובגדי האימון הייצוגי  שקיבל .
 • ההורים, המלווים והשחקנים  חייבים לשמור על הניקיון במתחם, להישמע להנחיות והוראות המועדון  כמו כן, לכבד את בעלי התפקיד במועדון.
 • המועדון רשאי להוציא ילד/שחקן מהמועדון עקב אלימות והתנהגות בלתי הולמת שלו, של משפחתו והקשורים לו .

בברכת הספורט ועונה מוצלחת!
מכבי אבשלום פ"ת

להרשמה לבית הספר לכדורגל של מכבי פתח תקווה
עונת האימונים 2022/23 לפרטים: 03-9347561