תקנון תנאי רישום, ביטול והחזרים כספיים לליגה
לעונת 2023/24

 • תנאי לרישום הקטין במועדון בית ספר/ליגה הינו הסכמה ואישור / חתימה על תקנון זה  של רושם הקטין.

 • חובה להודיע על ביטול הפעילות ע"י שליחת מייל למועדון  m-pt@zahav.net.il

 • ניתן לקבל הסבר טלפוני בקשור לאמור בתקנון זה, לפני ביצוע הרישום .

הרשמה

מחירון

מחלקת הנוער עונת 2023/24

קבוצות הליגה

₪5,250
תשלום ביטול והחזרים כספיים:
 • רישום הקטין במועדון מכבי פ"ת כפוף לאמור בהסכם זה.

  התשלום: 5,250 לתקופת הפעילות ספטמבר 2023 ועד מאי 2024 וכולל דמי רישום.  

  *דמי  רישום בסך של  1,600 אינו מוחזר במקרה של הפסקת פעילות

  (מבצעים ושינוי בתעריפים יעודכנו מעת לעת בהתאם להחלטת המועדון) 

הודעה על הפסקת פעילות וחישוב ההחזר על ההורה / רושם הקטין להודיע למייל המועדון:

m-pt@zahav.net.il על רצונו להוציא את הקטין מפעילות במועדון. חישוב ההחזר מיום ההודעה.

מספטמבר 2023 ועד סוף דצמבר 2023  - מסך התשלום ששולם בפועל יקוזז  800 ₪  (דמי רישום) + 300 על חודש או חלק מחודש בו הילד היה פעיל במועדון. היתרה לאחר הקיזוז תוחזר לרושם הקטין.

 

מינואר 2024 ועד סוף מאי 2024 – מיום ההודעה, סך של ₪200 יוחזר על כל חודש קדימה

עד סוף מאי 2024.

 

מובהר בזאת, ימי אימונים שהמועדון יבטל/ישנה/יקצר  עקב כוח עליון, תנאי מזג אוויר, שזרוע דשא, סגר ו/או ביטחון, אין המועדון מחויב להחזיר אימונים  ולא יהיה פיצוי / החזר כספי.          

*במקרה והפסקת הפעילות תהיה בגין פציעה ו/או מחלה ההחזר יחשב לפי תקנון זה. 

הצהרת בריאות

* אני הורה/ רושם הקטין  מצהיר ומתחייב בזאת שלא אשלח את הקטין לאימונים במועדון במקרה שהקטין אינו חש בטוב מכל סיבה.   

* במקרה של רגישויות וכל הקשור לבריאות הקטין, באחריות ההורה להשגיח וגם לדווח למנהלת המחלקה.

                                                       

להרשמה

כללי

 • המועדון רשאי ככל שיבחר לצלם ולפרסם תמונות הקטין  / שחקן בכל אמצעי המדיה השונים לקידום המועדון והישגיו  הספורטיבים.
 • הפעיל/ השחקן חייב להגיע עם מגן עצם ובגדי האימון הייצוגי  שקיבל .
 • ההורים, המלווים והשחקנים  חייבים לשמור על הניקיון במתחם, להישמע להנחיות והוראות המועדון  כמו כן, לכבד את בעלי התפקיד במועדון.
 • המועדון רשאי להוציא ילד/שחקן מהמועדון עקב אלימות והתנהגות בלתי הולמת שלו, של משפחתו והקשורים לו .

בברכת הספורט ועונה מוצלחת!
מכבי אבשלום פ"ת

להרשמה לבית הספר לכדורגל של מכבי פתח תקווה
עונת האימונים 2023/24 לפרטים: 03-9347561