תקנון תנאי רישום, ביטול והחזרים כספיים
לעונת 2024/25 ביה"ס לכדורגל

  • תנאי לרישום הקטין במועדון בית ספר/ליגה הינו הסכמה ואישור / חתימה על תקנון זה  של רושם הקטין.

  • חובה להודיע על ביטול הפעילות ע"י שליחת מייל למועדון  m-pt@zahav.net.il.

  • ניתן לקבל הסבר טלפוני בקשור לאמור בתקנון זה, לפני ביצוע הרישום.

מחירון

בית ספר לכדורגל עונת 2024/25

בית ספר לכדורגל

4,400 ₪
תשלום ביטול והחזרים כספיים:

רישום הקטין במועדון מכבי פ"ת כפוף לאמור בהסכם זה.

התשלום: 4400 ₪ לתקופת הפעילות ספטמבר 2024 ועד מאי 2025 וכולל דמי רישום.  

*דמי רישום בסך של  800 ₪ אינו מוחזר במקרה של הפסקת פעילות.

(מבצעים ושינוי בתעריפים יעודכנו מעת לעת בהתאם להחלטת המועדון) 

הודעה על הפסקת פעילות וחישוב ההחזר

על ההורה / רושם הקטין להודיע למייל המועדון m-pt@zahav.net.il על רצונו להוציא את הקטין מפעילות במועדון חישוב ההחזר מיום ההודעה.

מספטמבר 2024 ועד סוף דצמבר 2025  - מסך התשלום ששולם בפועל יקוזז ₪800  (דמי רישום) + 300 על חודש או חלק מחודש בו הילד היה פעיל במועדון.

היתרה לאחר הקיזוז תוחזר לרושם הקטין. 

מינואר 2025 ועד סוף מאי 2025 – מיום ההודעה, סך של ₪200 יוחזר על כל חודש קדימה עד סוף מאי 2025.

מובהר בזאת, ימי אימונים שהמועדון יבטל/ישנה/יקצר  עקב כוח עליון, תנאי מזג אוויר, שזרוע דשא,  סגר ו/או ביטחון, אין המועדון מחויב להחזיר אימונים  ולא יהיה פיצוי / החזר כספי.          

*במקרה והפסקת הפעילות תהיה בגין פציעה ו/או מחלה ההחזר יחשב לפי תקנון זה. 

        

הצהרת בריאות

* אני הורה/ רושם הקטין  מצהיר ומתחייב בזאת שלא אשלח את הקטין לאימונים במועדון במקרה שהקטין אינו חש בטוב מכל סיבה.   

* במקרה של רגישויות וכל הקשור לבריאות הקטין, באחריות ההורה להשגיח וגם לדווח למנהלת המחלקה.

* ילדים שנולדו בשנים 2016 עד 2019, על ההורה להיות בקרבת הילד במשך כל האימון ועד סופו. 

                                                       

כללי

המועדון רשאי לצלם ולפרסם תמונות הקטין בכל אמצעי המדיה השונים לקידום המועדון והישגיו  הספורטיביים.   המועדון רשאי להוציא את הקטין מהמועדון עקב אלימות והתנהגות בלתי הולמת שלו, ואו של משפחתו והקשורים לו .

אני הורה/רושם הקטין  מסכים/ה לכל האמור ולתנאי הסכם זה מרצוני החופשי.

להרשמה

כללי

  • המועדון רשאי ככל שיבחר לצלם ולפרסם תמונות הקטין  / שחקן בכל אמצעי המדיה השונים לקידום המועדון והישגיו  הספורטיבים.
  • הפעיל/ השחקן חייב להגיע עם מגן עצם ובגדי האימון הייצוגי  שקיבל .
  • ההורים, המלווים והשחקנים  חייבים לשמור על הניקיון במתחם, להישמע להנחיות והוראות המועדון  כמו כן, לכבד את בעלי התפקיד במועדון.
  • המועדון רשאי להוציא ילד/שחקן מהמועדון עקב אלימות והתנהגות בלתי הולמת שלו, של משפחתו והקשורים לו .

בברכת הספורט ועונה מוצלחת!
מכבי אבשלום פ"ת

להרשמה לבית הספר לכדורגל בנים/בנות של מכבי פתח תקווה
עונת האימונים 2024/25 לפרטים: 03-9347561