הדלקת נרות בבית אבות רקנטי בפ"ת -מחקלת הנוער "אימצה" את בית אבות רקנטי וזו השנה השנייה שאנו עושים פעילות בחגים עם דיירי בית האבות. להדלקת נר שמיני הגיעו 3 קבוצות ממחלקת הנוער לשמח את דיירי בית אבות רקנטי בהדלקת נר, ריקודים וחלוקת סופגניות.