"יומן מסע" – מחנה אימונים יום חמישי

היום החמישי במחנה האימונים כלל בעיקרו אימונים והיה זהה לקודמו..
שני אימונים, ארוחות ולקינוח אחרי ארוחת הערב הכינו השחקנים החדשים שיר והופיעו בזוגות בפני שאר הקבוצה.

מחר תקיים הקבוצה משחק הכנה נוסף מול קבוצת דרבה.